top of page
Viet Ngu Hong Bang

Thông Báo #3 Về Lịch Sinh Hoạt Của TTVHHB Học Khu Garden Grove (GGUSD) tiếp tục gia hạn thời gian không đến trường lớp cho tới hết niên khóa của học khu là ngày 12 tháng 6, 2020.


Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng vẫn tiếp tục các lớp học online cho đến hết niên khoá theo thời khóa biểu, ngày 17 tháng 5, 2020. Cũng theo lịch của trường, chúng ta sẽ không có lớp vào ngày 12 tháng 4.


Tin tức về ngày, giờ khai giảng và ghi danh cho niên khóa 2020-2021 sẽ được thông báo sau.


Xin vui lòng theo dõi tin tức cập nhật của trường trên trang Facebook, web (www.ttvhhongbang.org), hoặc liên lạc trực tiếp vối thầy cô của lớp học sinh đang học, và qua phương tiện truyền thanh.

Xin trân trọng, Bùi Phong Thu , Trung Tâm Trưởng (714-362-6683) Mai Nguyễn Ann, Trung Tâm Phó (714-981-3524)

 

bottom of page