Viet Ngu Hong Bang

Liên Lạc

Xin quý vị ghi lại danh tính để tiện việc liên lạc

Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng

Jordan Intermediate School

9821 Woodbury Rd

Garden Grove, CA . 92844

Chủ Nhật 1:00PM - 3:30PM

 

Thư từ xin gửi về:

PO Box 727

Midway City, CA  92655

 

Tel: 714-721-9603

Email: tthongbang@aol.com

Liên Lạc

© Copyright 2017-19 TTVNHB

  • TTVNHB On Facebook

Tel: 714.721.9603

Email: tthongbang@aol.com

Address

P.O. Box 727

​Midway City, CA  92655