top of page
Viet Ngu Hong Bang

Đêm Tưởng Niệm - Cầu Nguyện hát cho Quê Hương Đất Nước Việt Nam


Các em học sinh của TTVNHB tham gia buổi Tưởng Niệm - Cầu Nguyện hát cho Quê Hương Đất Nước Việt Nam do nhóm Quỳnh Hoa tổ chức đêm 24-4-2019 tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim, CA.


bottom of page