top of page
Viet Ngu Hong Bang

Walk-a-thon Cứu Trợ Bão Lụt


Thầy Cô và học sinh TTVNHB tham dự ngày đi bộ cứu trợ nạn nhân bão lụt ngày 15 tháng 10, 2017 tại Westminster Civic Center.

 


bottom of page