top of page
Viet Ngu Hong Bang

Thông Báo Thay Đổi Lịch Sinh Hoạt Do Ảnh Hưởng Của Coronavirus CoVid-19.

TRUNG TÂM VĂN HÓA HỒNG BÀNG XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

Với tình hình lây lan của dịch bệnh COVID-19, theo OC Health Care Agency guidelines, học khu Garden Grove phải tạm ngưng các sinh hoạt của trường học cho đến hết tháng 3, 2020. Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng đang sinh hoạt mỗi chủ nhật từ 1pm-3:30pm tại Jordam Intermediate School 9821 Woodbury road , Garden Grove 92844 cũng phải tuân thủ tạm ngưng sinh hoạt các lớp Việt Ngữ và võ thuật kể từ bây giờ đến hết tháng 3, 2020. Xin phụ huynh và thầy cô vui lòng theo dõi tin tức cập nhật tại www.ttvhhongbang.org hoăc FB của trường và phương tiện truyền thanh. Cũng xin phụ huynh nhắc nhở các em học sinh tiếp tục việc học tại nhà trong thời gian này.

Thành thật cám ơn, TTVHHB

Dear Parents and Guardians:

The Garden Grove Unified School District decided to close weekend activities at the Jordan Intermediate School until the end of March, 2020 to protect the community against the spread of corona virus. Therefore, there will be no Vietnamese classes at Hồng Bàng School on Sundays the 15th, 22nd, and 29th of March. Please remind your child to continue to learn Vietnamese at home and to use this opportunity to complete their required homework for the school year 2019 - 2020.

Kind Regards,

TTVHHB

 

bottom of page