Viet Ngu Hong Bang

Giải Khuyến Học Kỷ Niệm Đại Lễ Hai Bà Trưng Lần Thứ 37.