Search
  • philtrinh

Giải Bé Viết Văn Việt và Giải Khuyến Học Lần Thứ 30.


TTVH Hồng Bàng chúc mừng em Alan Khoa Nguyễn , học sinh lớp 5 đã trúng giải nhất Bé Viết Văn Việt do Việt Báo tổ chức.

Cũng trong dịp này, Giải Khuyến Học lần thứ 30 đã trao giải thưởng cho các em học sinh sau đây:

  • Emma Phương Hạnh Trịnh (Lớp 3): giải nhì môn viết văn và đố vui.

  • Jaclynn Bảo Trân La (Lớp 3): học sinh xuất sắc trường Việt - Mỹ.

  • Rachel Mai Tống (Lớp 3): học sinh có cố gắng.


37 views

Liên Lạc

© Copyright 2017-19 TTVNHB

  • TTVNHB On Facebook

Tel: 714.721.9603

Email: tthongbang@aol.com

Address

P.O. Box 727

​Midway City, CA  92655